Aktuálne informácie

Posledná modifikácia : 16. decembra 2021

..

 • 16.12.2021
  Zubná pohotovosť Bratislava ponúka bezplatný zástup počas Vianoc
  .

  .
 • 30.09.2021

  RZP, a.s. v spolupráci so Slovenskou komorou zubných lekárov organizuje akreditovaný študijný program sústavného vzdelávania

  Neodkladná podpora životných funkcií 18.11.2021

  Registrácia cez web:  www.rzp.sk/stomatolog

  Pozvánka NPŽF_RKZL Bratislava 18.11.2021

  .

 • 24.9.2021
  RKZL Bratislava v spolupráci s firmou Hu-Fa Dental s.r.o.  Vás pozývajú na

  Dental Show 13.11.2021

  tentoraz vo Vašom počítači, tablete alebo telefóne

  on – line

  Bližšie informácie v odkaze, cez ktorý je možné sa prihlásiť.

  https://www.hufa.cz/vzdelavani-detail/2OXS100101/.

 • 24.9.2021

  Dovoľujeme si Vám ponúknuť kurz “Oboznamovanie z predpisov BOZP a OPP, ktoré je potrebné zo zákona absolvovať raz za dva roky.

  Uvedený kurz sa uskutoční 06.10.2021 od 14:00-17:00 online formou prostredníctvom aplikácie ZOOM, pripojiť sa naň môžete z ktoréhokoľvek miesta – z domu, práce s využitím PC, NB, smartfón alebo tablet – podmienkou je mať pripojenie cez internet.
  Otestovať si aplikáciu môžete tu: https://www.ibp.sk/fileadmin/Media/Navod/zoom-test.pdf

  Cena kurzu je 20 € bez DPH / 24 € s DPH / osoba.

  Na uvedený kurz sa môžete prihlásiť prostredníctvom nasledujúceho odkazu:
  https://www.ibp.sk/bozp-opp-vsetky-kurzy-skolenia/termin/zakonne-oboznamovanie-z-predpisov-bozp-a-opp-1/prihlasenie/

  Priebeh kurzu:

  • vyplniť prihlášku – za jednu ambulanciu stačí jedna prihláška, pričom do poznámky uveďte zoznam ľudí, ktorí sa zúčastnia kurzu (meno, priezvisko, titul, emailovú adresu) + uveďte fakturačné údaje
  • cca 5 dní pred začiatkom kurzu obdržíte e-mail s prístupom na uvedený kurz
  • 06.10.2021 o cca 13:55 sa pripojiť na aplikáciu Zoom
  • po absolvovaní školenia zaslať poštou vyplnené a podpísané protokoly (Protokol – BOZP, Protokol OPP), ktoré sú súčasťou tohto e-mailu
  • približne do dvoch pracovných dní po doručení protokolov a uhradení kurzu Vám emailom príde potvrdenie o absolvovaní kurzu Oboznamovanie z predpisov BOZP a OPP
   Protokol – OPP Protokol – BOZP.
 • 24.9.2021
  Pre aktuálne informácie sledujte pravidelne aktualizovanú stránku www.skzl.sk.
 • 24.12.2020
  Želáme všetkým členom krásne vianočné sviatky plné pokoja a zdravia a veľa síl v roku 2021!!!
  .
 • 23.12.2020
  Sekretariát RKZL bude pre dovolenku v dňoch 28.12.2020 – 8.1.2021 zatvorený. Tešíme sa na Vás v novom roku!
  .
 • 22.10.2020
  Vážení kolegovia, dávame do pozornosti opatrenia UVZ a odporúčané postupy ošetrovania pacientov počas druhej vlny pandémie SARS-Cov-2
  Opatrenia UVZ
  Postup pri ošetrení pacienta v karanténe
  Postup pri ošetrení počas pandémie

  Postup pri ošetrení pozitívneho pacienta
  .

 • 24.09.2020
  Aktuálna epidemiologická situácia na Slovensku a kroky SKZL a RKZL;
  aktuálne info – COVIDZápis z rokovania na BSK 14.7.2020
  .
 • OZNAM:
  Dňa 14.9.2020 bude sekretariát RKZL z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený
  .
 • 31.08.2020
  S ľútosťou oznamujeme našim členom, že nás dňa 20.10.2020 vo veku 37 rokov náhle opustil náš milovaný aktívny člen MUDr. Michal Stratený, MPH.
  Posledná rozlúčka sa uskutoční dňa 2.9.2020 o 12.00 hodine na cintoríne Vrakuňa-Ružinov.
  Česť jeho pamiatke!
  .                                       .
 • 08.07.2020

  ZUBNÍ LEKÁRI NOMINOVANÍ V PROJEKTE TOP LEKÁRI NA SLOVENSKU

  Spustilo sa hlasovanie projektu TOP lekári na Slovensku, ktorý už po šiestykrát organizujú Zdravotnícke noviny.

  Cieľom projektu je vyzdvihnúť úspechy lekárov, o ktorých sa nie vždy hovorí, najmä v dnešnej dobe.

  Nominovaní sú lekári z desiatich odborností, ktorým môžete dať svoj hlas.
  Máme zastúpené aj ZUBNÉ LEKÁRSTVO so šiestimi nominovanými zubnými lekármi.
  Podporte svojich kolegov, hlasovať môžete do 19. júla do polnoci.

  HLASUJTE na https://mediweb.hnonline.sk/…/top-lekari-sl…/zubne-lekarstvo

  Výsledkom hlasovania bude publikácia TOP lekári na Slovensku VI., ktorá vyjde koncom septembra v Zdravotníckych novinách a Hospodárskych novinách, kde budú rozhovory s najúspešnejšími lekármi.
  .

 • 01.07.2020
  Čestné vyhlásenie pacienta

  Vzhľadom na otvorenie hraníc je  i naďalej  potrebné pred ošetrením požiadať pacienta o vyplnenie a podpis Čestného vyhlásenia pacienta v súvislosti s COVID- 19. V priebehu týždňa bude dostupné na webe skzl.sk aktualizované tlačivo na stiahnutie.
  .

 • 1.07.2020
  Ukončenie cyklu sústavného vzdelávania

  Rozhodnutie o splnení/nesplnení podmienky sústavného vzdelávania si nájdete vo svojom profile na stránke www.skzl.sk .

  Zubným lekárom, ktorí podmienku sústavného vzdelávania nesplnili a nečlenom, bude Rozhodnutie doručené do vlastných rúk poštou.

  Podľa § 42 ods. 10 zákona č. 578/2004 Z. z. je každý zubný lekár povinný pri ukončení 5-ročného vzdelávacieho cyklu sústavného vzdelávania uhradiť poplatok vo výške 10 EUR za vykonanie hodnotenia sústavného vzdelávania (ďalej len „poplatok“).

  Poplatok je potrebné uhradiť na účet Slovenskej komory zubných lekárov (SK13 0200 0000 0020 0622 6851, VS: registračné číslo ) – informáciu o platbe nájdete aj na tlačive Rozhodnutie
  .
  Neuznávanie kreditov firemných a zahraničných vzdelávacích akcií

  Zákon č. 578/2004 Z. z. Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

  § 42
  Sústavné vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov
  (1) Zdravotnícky pracovník je povinný sa sústavne vzdelávať.
  (2) Sústavné vzdelávanie je priebežné obnovovanie, prehlbovanie a udržiavanie získanej odbornej spôsobilosti v súlade s rozvojom príslušných odborov po celý čas výkonu zdravotníckeho povolania. Účasť zdravotníckeho pracovníka na odborno-vedeckom podujatí, ktoré je zamerané na prezentáciu farmaceutického výrobku s účasťou výrobcov liekov, sa nepovažuje za sústavné vzdelávanie.
  (3) Sústavné vzdelávanie pre zdravotníckych pracovníkov príslušného zdravotníckeho povolania zabezpečuje zamestnávateľ, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti a komora, v ktorej je zdravotnícky pracovník registrovaný (§ 62 ods. 2 až 12), samostatne alebo v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami alebo inými medzinárodne uznanými odbornými spoločnosťami alebo profesiovými združeniami a poskytovateľmi, ak v odseku 4 nie je ustanovené inak.
  (4) Sústavné vzdelávanie sa uskutočňuje v akreditovaných študijných programoch sústavného vzdelávania (§ 40) alebo v neakreditovaných vzdelávacích aktivitách; neakreditovanou vzdelávacou aktivitou sa rozumie jednorazová vzdelávacia aktivita.

  .

 • 16.06.2020

  S ľútosťou oznamujeme našim členom, že dňa 12.júna 2020 zomrel náš kolega MUDr. Marián Machata vo veku 68 rokov.

  Posledná rozlúčka bude 19. júna 2020 o 15.30 hod. v kostole sv. Jána Krstiteľa na cintoríne v Modre.

  Česť jeho pamiatke

  .

 • 7.05.2020
  Manažment pacientov v ambulancii ZL
  .
 • 4.05.2020
  V súvislosti s aktualizáciou MU MZ SR pre zubné lekárstvo dávame do pozornosti základné pointy pri ošetrovaní pacientov v zubných ambulanciách:
  • rozširujeme portfólio  výkonov z akútnych v podstate na výkony bežné, ktoré sme ošetrovali aj pred COVID-19
  • všetky zubno-lekárske výkony sa musia vykonávať s príslušným hygienickým ochranným zabezpečením
  • odporúčame obmedziť výkony turbínovou vŕtačkou
  • je nevyhnutné stále používať zvýšené OOPP
  • okrem OOPP je potrebné dodržiavať dezinfekčný postup v ambulancii
  • stále robiť prestávky medzi pacientmi na vyčistenie ambulancie germicídnym žiaričom
  • dodržiavať menežment pacienta v telefonickom objednávaní

  Metodické usmernenie – aktualizácia

  Čestné prehlásenie pacienta – aktualizácia
  .

 •  28.4.2020
  V stredu 29.4.2020 od 16-18 hod.  sa uskutoční webinár pod záštitou SKZL v spolupráci so spoločnosťou GSK Consumer Healtcare k téme “ZUBNÉ LEKÁRSTVO V ČASE PANDÉMIE COVID-19″ 
  .
 • 20.04.2020
  Usmernenie k rozšíreniu núdzového stavu pre zubné ambulancie Rozšírenie núdzového stavu na zamestnancov v zubných ambulanciách;
  .
 • 6.04.2020Aktuálne zo SKZL1. OOPP a respirátory – po neustálych výzvach premiérovi, vláde, ministrovi zdravotníctva, ústrednému krízovému štábu, krízovému štábu ministerstva zdravotníctva, Úradu verejného zdravotníctva a v neposlednom rade Štátnym hmotným rezervám sa nám to konečne podarilo, v súčinnosti s predstaviteľmi jednotlivých VÚC, zabezpečiť prvú vlnu osobných ochranných pracovných prostriedkov vrátane respirátorov FFP2, ktoré sú distribuované aj na zubné ambulancie (nielen do nemocníc) poskytujúce akútnu zubnú starostlivosť pacientom podľa odporúčaní SKZL a VÚC.  Prednostne sú zabezpečované zubné LSPP v jednotlivých krajoch. Zároveň, na základe nášho návrhu, bude zriadená prvá kontajnerová zubná ambulancia pre pacientov s ochorením COVID-19. Zajtra 4. 3. 2020 bude pristavená prvá kontajnerová zubná ambulancia v Trnave v areáli FNsP. Na rannom brífingu v Trnave vystúpi aj prezident SKZL MUDr. Igor Moravčík.2. Paušálne náhrady – SKZL intenzívne rokuje so všetkými zdravotnými poisťovňami (VšZP, Dôvera, UNION), aby zabezpečila pre zmluvných poskytovateľov zubno-lekárskej ambulantnej starostlivosti paušálne náhrady vo výške 75 % z úhrad za výkony  za rok 2019 v jednotlivých ZP. Dojednané podmienky budú následne zaslané formou dodatkov pravdepodobne v priebehu budúceho týždňa. Paušálne náhrady sú predbežne dohodnuté na obdobie apríl – jún 2020. Súčasťou dodatkov by mal byť  aj výkon telefonická konzultácia, preto je potrebné tento výkon zaznamenávať do zdravotnej dokumentácie. Je potrebné zaznamenať epidemiologickú anamnézu (podľa čestného prehlásenia) základnú anamnézu,  odporúčanie prípadne preskripcia, poučenie pacienta. Spôsob vykazovania v jednotlivých poisťovniach bude v dodatkoch.3. Podpora zamestnávateľov a SZČO – Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon č. 63/2020 Z. z., ktorým bol do zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti zavedený nový inštitút aktívnych opatrení na trhu práce, ktorým je tzv. projekt na podporu udržania pracovných miest, vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková činnosť, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a odstránením ich následkov. Podmienky projektu boli schválené dňa 31. 03. 2020 uznesením vlády Slovenskej republiky, pričom rozlišujú dve skupiny dotknutých subjektov:1.       Zamestnávateľov, ktorí na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR museli uzatvoriť prevádzky.
  2.     Zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie, núdzového alebo výnimočného stavu poklesli tržby.

  SKZL_-_podmienky_podpory_zamestnavatelov_a_SZCO.pdf
  .

 • 28.03.2020
  Tlačová správa prezidenta SKZL, SKZL_tlacova sprava_26.3.2020_LH
  .
 • 27.03.2020
  Vyjadrenie Odboru zdravotníctva BSK k distribúcii OOPP a odporúčanie k chodu ambulancií, BSK
  .
 • 26.03.2020
 1. Dnes Ministerstvo zdravotníctva SR zverejnilo Metodické usmernenie hlavného odborníka pre odbor zubného lekárstva aCestne_prehlasenie_COVID-19-zubne-lekarstvo-2.pdf, ktoré vypracoval tím SKZL v spolupráci s hlavnou odborníčkou MZ SR pre zubné lekárstvo prof. MUDr. Nedou Markovskou, CSc. Toto MU má celoslovenskú pôsobnosť.
 1. Report prezidenta SKZL: Intenzívne riešime súbežne tri problematiky:
 1. OOPP: za posledné dni oslovené všetky inštitúcie, ktorých sa to týka
 • premiér, minister zdravotníctva a kompetentní na MZ, krízové štáby, hlavný hygienik
 • komunikoval som tento problém aj v médiách TA3, JOJ, RTVS SRO, dnes TV Markíza
 • v najbližších dňoch, máme informácie z MZ,  by mala začať distribúcia prvej zásielky OOPP, prezidenti sa kontaktujú s VUC za účelom zistenia aká je situácia v každom regióne, pretože pravdepodobne distribúcia bude prebiehať cez nich
 • Informácia z môjho regiónu TT: v utorok boli distribuované pre  zubné ambulancie respirátory FFP3 a chirurgické rúška po dve na každého lekár+sestra, boli zakúpene VUC Trnava

 2.    Kompenzácie: oslovili sme so žiadosťou všetkých kompetentných:

 • premiér, predseda parlamentu, MH, MZ, MF, krízový štáb, komunikácia problému na viacerých úrovniach
 • oslovujeme aj expertov, ktorí by mali byť pri tvorbe predpisov týkajúcich sa kompenzácií
 • dnes sme vydali aj tlačovú správu k problematike OOPP a  kompenzácii zubných ambulancií s ohľadom na výpadok finančných zdrojov v súvislosti s obmedzením prevádzky našich ambulancií
 1. Prevádzka zubných ambulancií:
  • pracujeme na nových hygienicko-epidemiologických pravidlách pre zubné ambulancie, ktoré budú zohľadňovať aj súčasnú situáciu
  • prezidenti jednotlivých regionálnych komôr riešia situáciu ohľadne ošetrovania infikovaných pacientov a pacientov v karanténe v úzkej spolupráci s predstaviteľmi samosprávnych krajov. Nevyhnutnosť riešenia tejto problematiky som tlmočil na ministerstve zdravotníctva a ministerstve vnútra ohľadne potreby zriadenia ambulancií pre infekčných a karanténnych pacientov s najvyššou ochranou zubných lekárov
   .
 • Výzva zástupcov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a zástupcov zdravotných poisťovní Ministerstvu zdravotníctva SR List_vyzva_minister_COVID19
  .
 • Pracovná verzia pripravovaného epidemiologicko-hygienického plánu pre zubné ambulancie, vypracovávaná členmi krízového štábu SKZL Epidemiologicko-hygienicky-plan-pre-zubne-lekarstvo-prac.-verzia
  .
 • Pokyn prezidenta SKZL ohľadom administratívnych úkonov počas nepriaznivej epidemiologickej situácie, viď. začiatok stránky
  .
 • Vzhľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu na Slovensku rušíme Zhromaždenie delegátov, ktoré sa malo konať dňa 17.3.2020 v Kinosále Nemocnice Ružinov
  .
 • Vzhľadom na situáciu ohľadom šírenia COVID-19 pridávame usmernenia a odporúčania SKZL a hlavného hygienika, viď. začiatok stránky
  .
 • !!!ZRUŠENÉ!!!! Rada RKZL BA zvoláva Zhromaždenie delegátov a členov bratislavskej komory, ktoré sa uskutoční 17.3.2020 o 17,00 v Kinosále Nemocnice Ružinov, https://www.rkzlba.sk/wp-content/uploads/2020/02/pozvánka.docx 
  .
 •  V spolupráci s RZP sme pre Vás pripravili 2 školenia Neodkladnej podpory životných funkcií, viac info v Pozvánka SKZL 24.3.2020 Ba -1Pozvánka SKZL 28.5.2020 Ba -1.
  .
 • Od 13.1.2020 bude sekretariát RKZL BA zatvorený z dôvodu sťahovania, nové sídlo bude na Pažítkovej 5, Bratislava- Ružinov.
  .
 •  20.12.2019
  Záväzná prihláška na pripravované školenie BOZP a PO v spolupráci s RKZL BA Zavazna-prihlaska-BOZP-OPP-2020-IBP.
  .
 • 5.12.2019
  Nové zvýhodnenie pre členov SKZL vo VÚB banke : s účinnosťou od 1.12. 2019 bol členom SKZL  navýšený predschválený úverový limit na podnikateľskom úvere – „Profiúver terminovaný“ (splatnosť 12 – 60 mesiacov) z pôvodných 35 000 € na 50 000 €, ako aj predschválená úverová angažovanosť na 50 000 €, SKZL_Ponuka_122019
  .
 • 22.11.-23.11.2019
  Sa konal jesenný snem SKZL, vyjadrenie prezidenta a zoznam novozvolených funkcionárov SKZL nájdete na odkaze nižšie :
  https://www.webnoviny.sk/vzdravotnictve/komora-zubnych-lekarov-sa-dalej-bude-snazit-o-vytvorenie-siete/?fbclid=IwAR1fMpmXy7KKzm8fT94Y9hgLtKloTYkHgmrMwMTVb6Pqoyuss-I72pJp_WA;

  .
 • 22.10.2019
  Opakované voľby do orgánov RKZL BA.  Výsledky nájdete  tu
  .
 • 16.10.2019    KONALO SA
  Rada RKZL Ba zvoláva volebné zhromaždenie
  .
 • 15.10.2019
  S ľutosťou oznamujeme našim členom, že zomrel náš kolega MUDr. Štefan Pachota. Posledná rozlúčka bude 17.10.2019 o 14.00 hod. v Krematóriu Bratislava.
  Česť jeho pamiatke
  .
 • 12.9.2018
  S ľútosťou oznamujeme našim členom, že dňa 8.9.2019  zomrel náš kolega
  pplk.MUDr. Miroslav Pastorok, vo veku 67 rokov.
  Posledná rozlúčka  bude 13.9.2019 o 17.45 hod v Krematóriu Bratislava.
  Česť jeho pamiatke
  .
 • 27.8.2019  KONALO SA
  Rada Regionálnej komory zubných lekárov  Bratislava
  zvoláva
  VOLEBNÉ ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV REGIONÁLNEJ KOMORY BRATISLAVA 

  .
 • 23.7.2019
  Oznamujeme našim členom, že dňa 16.7.2019 zomrel náš kolega
  MUDr. Vladimír Huťan vo veku 62 rokov. Česť jeho pamiatke.

  Snímka
  .
 • 10.7.2019
  Sedelmayer.
  Oznamujeme našim kolegom, že dňa 6.7.2019 zomrel náš náš dlhoročný kolega, priateľ, prednášateľ a veľký učiteľ všetkých slovenských stomatológov
  MUDr. Jiří Sedelmayer.
  Česť jeho pamiatke
  .
 • 14.6.2019
  Novozvolení delegáti zhromaždenia RK Bratislava
  .
 • 28.5.2019
  Rada RKZL BA zvoláva volebné zhromaždenie.   KONALO SA
  .
 • 28.5.2019
  eKasa od 1.7.2019 – info
  ak už používate virtuálnu registračnú pokladnicu (VRP) nevznikajú Vám v súvislosti s prechodom na systém e-kasa žiadne povinnosti, nakoľko VRP patrí pod pokladnicu e-kasa klient. VRP môžete naďalej používať ako doteraz
  .
 • 25.4.2019
  Delegáti snemu Slovenskej komory zubných lekárov zvolili dňa 24.4.2019 opäť do funkcie prezidenta svojej stavovskej organizácie MUDr. Igora Moravčíka,
  ktorý je vo funkcii od roku 2015.   Podrobnejšie TU

  .
 • Našu členku Simonu Dianiškovú zvolili za prezidentku – elect ERO FDI
  Podrobnejšie TU
  .
 • 20.3.2019
  Dávame do pozornosti
  Voľby do orgánov RKZL Bratislava 2019 + návrh na kandidátov
  .
 • 19.3.2019
  Rada RK Bratislava zvoláva zhromaždenie členov.    pozvánka    Konalo sa
  .
 • 16.1.2019
  úhrady členského a registračného poplatku
  .
 • 12.11.2018
  TU nájdete  :  ponuka na likvidáciu amalgámového odpadu  pre členov SKZL
  .
 • 23.10.2018   –  Konalo sa
  Rada RKZL BA zvoláva zhromaždenie spojené so školením
  .
 • 18.10.2018
  Komora nesúhlasí so zmäkčovaním podmienok pre príchod lekárov z tretích krajín.  Celý článok TU
  .
 • 7.7.2018
  Prezident SKZL o amalgámových plombách na TA3
  https://www.ta3.com/clanok/1131427/prezident-skzl-i-moravcik-o-amalgamovych-plombach.html

  .
 • 5.7.2018
  SKZL informuje : Poisťovne rušia limity
  https://vzdravotnictve.sk/vszp-rusi-limity-pre-specialistov/
  .
 • 13.6.2018
  Ponuka na odlučovače amalgámu pre členov SKZL na stránke SKZL : http://www.skzl.sk/aktuality/3051-informacia-pre-clenov-skzl-o-ponuke-na-odlucovace-amalgamu
  .
 • Zvýhodnené vypracovanie dokumentácie k ochrane osobných údajov podľa nového nariadenia
  http://www.skzl.sk/aktuality/3029-gdpr-moznost-zvyhodneneho-vypracovania-dokumentacie-k-ochrane-osobnych-udajov-kvoli-nariadeniu-o-gdpr
  .
 • 10.5.2018
  Informácia o aktualizačnej odbornej príprave v radiačnej ochrane podľa nového zákona č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá sa uskutoční 1.6.2018 v Krakovanoch pri Piešťanoch.  Info nájdete TU
  .
 • 20.4.2018      KONALO SA
  Rada RK Bratislava zvoláva na dňa 25.4.2018  zhromaždenie delegátov ,

  a zároveň pozýva všetkých členov na školenie
  Dipl. Z.t. Červeňák Martin – Frézované korunky a konštrukcie
  .
 • 8.4.2018
  Petícia ukončená
  .
 • 9.3.2018 – Neaktuálne
  Žiadosť o podporu PETÍCIE,  kde petíciu podpísať
  .
 • 3.3.2018
  Minister Drucker chce definovať štandard.
  TU : https://www.raabe.sk/minister-drucker-chce-definova%C5%A5-standard
  .
 • 13.2.2018
  Pozor! Zmena cenníka a obsahu balíkov podnikateľských VÚB Biznis účtov. Aktualizovanú prezentáciu pre členov SKZL, ktorá nastala k 1.2.2018 nájdete  TU a na  stránke https://www.vub.sk/sk/firmy-podnikatelia/ucty-sluzby/ucty/Informujeme, že v prípade, ak máte ešte starý podnikateľský Flexibiznis účet, je potrebné sa ísť poradiť na pobočku, ktorý z balíkov nového VÚB Biznis účtu by bol pre Vás najvhodnejší vzhľadom na to, že sa od 1.2.2018 začali spoplatňovať prijaté platby a následne požiadať o transformáciu  na nový VÚB Biznis účet.
  .
 • 16.1.2018
  Poplatky a členské príspevky na rok 2018 nájdete na : http://www.skzl.sk/aktuality/3008-predpis-uhrady-prispevkov-a-poplatkov-na-rok-2018
  .
 • Union mení IČO , adresu. Info nájdete na :
  http://www.skzl.sk/aktuality/3007-pozor-union-meni-ic-dph-aj-adresu-2oisťovňa
  .
 • SKZL je nespokojná so stavom ehealt
  http://www.skzl.sk/aktuality/3005-skzl-je-nespokojna-so-stavom-ehealth
  .
  .
 • ARCHÍV

  .
 • 1.11.2017  KONALO SA
  Rada RKZL Bratislava zvoláva Zhromaždenie členov + školenie . 
  .
 • 11.9.2017   KONALO SA
  Pozvánka na Slovenské dentálne dni
  .
 • 6.8.2017
  informácia  z Národného centra zdravotníckych informácií,  týkajúca sa nového konceptu Modulu e-receptu a jeho implementácie do našich softvérov  nájdete TU
  .
 • 1.6.2017
  Prezident Kiska otvoril stomatologický kongres Interdental 2017 v Bratislave
  .
 • 2.5.2017      KONALO SA
  ZHROMAŽDENIE DELEGÁTOV REGIONÁLNEJ KOMORY   a zároveň sa konalo školenie PhDr. Alexander Gerič,  Riadenie konfliktu
  .
 • 25.4.2017
  Stanovisko Union poisťovne k nákladom právneho zastúpenia
  .
 • 21.3.2017
  Elektronické vzdelávanie pre zubných lekárov prebieha pod odbornou garanciou Slovenskej komory zubných lekárov. E-learning je bezplatný a  za úspešné vykonanie testu môžete získať kredity. Odkaz nájdete aj na  webovej stránke SKZL www.skzl.sk v pravej lište (zvýraznený žltou farbou)
  .
 • 21.2.2017
  dovoľujeme si Vás upozorniť  na nasledujúcu informáciu, ktorá je zverejnená na webe Dôvery:
  https://www.dovera.sk/lekar/aktuality/a2030/dovera-nebude-akceptovat-stare-elektronicke-davky.
  .
 • Aktualizačný poplatok pre nečlenov SKZL  TU
  .
 • 12.12. 2016
  MUDr. Igor Moravčík, prezident SKZL, v nedeľu 11. decembra komentoval v Novinách televízie Joj nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o ortuti.
  Nariadenie po implementácii do národných zákoníkov a smerníc bude znamenať obmedzenie používania amalgámu v zubolekárskych ordináciách.
  Reportáž   https://velkenoviny.joj.sk/archiv/2016-12-11-noviny-tv-joj
  .
 • 2.12.2016
  Od nového roka nadobudnú platnosť viaceré zákonné novinky týkajúce sa aj lekárov, lekárnikov či ostatných prevádzkovateľov zdravotných, zdravotníckych a farmaceutických služieb a teda aj zubných ambulancií. Zmeny súvisia s úpravami povinnej dokumentácie o požiarnej ochrane.   Všetky informácie TU
  .
 • 10.11.2016
  Smútočné oznámenie SKZL : zomrel dlhoročný funckionár SKZL MUDr. Igor Kuba  http://www.skzl.sk/aktuality/2915-zosnul-mudr-igor-kuba
  .
 • 5.11.2016
  Zdravotnícky pracovník – chránená osoba.
  http://www.skzl.sk/aktuality/2912-zdravotnicky-pracovnik-bude-chranenou-osobou
  .
 • 5.11.2016
  Od 1. januára budú štátne orgány komunikovať cez e-schránky. Info tu : http://www.skzl.sk/aktuality/2911-od-1-januara-bude-stat-s-pravnickymi-osobami-a-organmi-verejnej-moci-komunikovat-cez-e-stranky
  .
 • 14.10.2016  KONALO SA
  dňa 10.11.2016 o 17,00 hod.
  zhromaždenie delegátov  RK BA,
  .
 • Žiadame našich členov, aby si preverili, či majú zaplatený členský príspevok na rok 2016 a aj rok 2015 . Preveriť môžete TU
  .
 • 6.6.2016
  Výzva kolegom
  .
 • 28.4.2016
  Čeľustnú ortopédiu môžu vykonávať iba špecialisti. Info : www.skzl.sk/aktuality/2876-celustnu-ortopediu-mozu-vykonavat-len-specialisti
  .

  .

 • 5.12.2015
  Zoznam zvolených členov jednotlivých orgánov SKZL  po voľbách na jesennom sneme 2015  nájdete TU
  .
 • 5.11.2015
  Smútočné oznámenie – spomienka 
  na  MUDr.  Juraja Petríka, zakladateľa a prvého prezidenta SKZL
  .
 • 29.9.2015
  Výsledky volieb do orgánov RKZL BA a delegátov snemu SKZL  nájdete TU
  .
 • 16.9.2015
  Upozorňujeme našich členov, že podľa zákona  578/2004 §32 odst. 5  sú všetci zdravotnícky pracovníci, ktorí dovŕšili  65 rokov  povinní podrobiť sa posúdeniu zdravotnej spôsobilosti do troch mesiacov po dni, v ktorom dovŕšili 65 rokov a následne opakovane  každý rok po jeho dovŕšení.  Tlačivo nájdete TU
  .
 • 19. 8. 2015
  Korešpondenčnými voľbami boli dňa 26.6.2015 zvolení delegáti zhromaždenia RK Bratislava. Zoznam nájdete    TU,    alebo v sekcii “všetko o našej RK”
  .
 • 18.8.2015
  25. výročie založenia SKZL
  Pri príležitosti vzniku Slovenskej komory zubných lekárov (SKZL), sa dňa 1. októbra 2015 o 19.00 hod v bratislavskej Inchebe v rámci SDD 2015 uskutoční slávnostný večer.
  Budú tu ocenení funkcionári, zubní lekári a osoby, ktoré sa mimoriadnym spôsobnom zaslúžili o rozvoj zubného lekárstva a zároveň systematicky prispievajú svojou činnosťou k plneniu úloh Slovenskej komory zubných lekárov a rozvoju zubného lekárstva v Slovenskej republike.
  Viac na  http://www.skzl.sk/aktuality/2825-25-vyrocie-zalozenia-skzl
  .
 • 10.8.2015
  Nadchádzajúci prezident SKZL je už známy
  Delegáti Jarného snemu Slovenskej komory zubných lekárov zvolili do funkcie elect prezidenta MUDr. Igora Moravčíka, ktorý funkciu prezidenta preberie na jesennom sneme dňa 27. novembra 2015 a nahradí tak dlhoročného prezidenta SKZL MUDr. Jána Gašiča, MSc. Doktor Moravčík zastáva pozíciu viceprezidenta SKZL a predsedu výboru pre dentálnu prax, pričom svoju súkromnú prax má v Hlohovci.
  .
 • 25.3.2014
  V  “Súhrne platných predpisov” nájdete informácie k novému prevádzkovému poriadku (2014)
  .
 • 9.1.2014
  Upozorňujeme kolegov, že do 31.3.2014 nám podľa zákona 122/2013 vyplýva povinnosť vypracovať nový bezpečnostný projekt o ochrane osobných údajov. Najdôležitejšie zmeny v novom zákone o ochrane osobných údajov  nájdete  v zóne členov v  “Súhrne platných predpisov”Na SKZL prebehli  rokovania s firmou o vypracovaní nového bezpečnostného projektu, na základe ktorej nám firma ponúkla pre členov komory výhodnú cenu za vypracovanie bezpečnostného projektu pre zubnú ambulanciu (zosúladeného s novým zákonom). Taktiež nájdete v zóne členov v “Súhrne platných predpisov”
  .
 • 25.11.2013
  Podľa zákona č. 578/2004 Z.z. v platnom znení sú zdravotnícki pracovníci povinní platiť za aktualizáciu registra poplatok vo výške 4 EUR ročne. Ak si zdravotnícki pracovníci túto povinnosť neplnia musí im komora v súlade s citovaným zákonom uložiť pokutu až do výšky 663 EUR.  uistite sa, či ste registračný poplatok zaplatili na stránke skzl.sk , aby ste sa vyhli pokute.
  .
 • 18.11.2013
  Podľa novely § 63 ods. 2 zákona č. 578/2004 Z.z., ktorá je účinná  od 1.7.2013 je  Slovenská komora zubných lekárov povinná doplniť údaje v  registri zdravotníckych pracovníkov  o rodné číslo. Každý zdravotnícky pracovník, ktorý bol zapísaný do  registra zdravotníckych pracovníkov pred  1.7.2013, je  povinný oznámiť komore  svoje rodné číslo. Túto povinnosť je potrebné splniť si voči komore najneskôr do 31.12.2013 Rodné číslo môžete nahlásiť prostredníctvom poštovej zásielky na adresu Sekretariátu. Členovia SKZL môžu svoje rodné číslo doplniť aj na web stránke www.skzledu.sk