Predpisy a tlačivá SKZL

Posledná modifikácia : 13. júna 2018

Poslanie SKZL status
Slovenská komora zubných lekárov združuje zubných lekárov v Slovenskej republike, podporuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne poskytovanej stomatologickej starostlivosti. Poslaním komory je tiež spoluvytváranie podmienok na zlepšenie orálneho zdravia obyvateľstva Slovenskej republiky. SKZL chráni a rozvíja slobodný výkon povolania zubného lekára, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme každého pacienta.
Patrónkou zubných lekárov a všetkých, ktorí trpia bolesťami zubov je Svätá Apollónia.
Svoj sviatok slávi 9. februára. Narodila sa v 2.-3. storočí v Alexandrii. O jej živote sa vie málo, avšak je známe že zomrela v r. 249 v čase masového prenasledovania kresťanov. Pretože sa odmietla vzdať svojej viery, sfanatizovaní dav ju mučil, vytrhali jej zuby, polámali čeľusť a hrozili jej upálením. Napriek utrpenie sa svojej viery nezriekla a sama sa hodila do plameňov, kde zhorela. Vďaka svojej odvahe a rozhodnutiu radšej obetovať vlastný život bola neskôr blahorečená.
Je patrónkou všetkých zubných lekárov, zubných technikov, ochrankyňou zubov.Atribúty :
kliešte ktoré drží v ruke (niekedy so zubom) dláto, nôž, horiaca hranica, palmová ratolesť, mučenícka koruna
Register zubných lekárov
Každý zubný lekár, ktorý pracuje na území SR je zo zákona povinný zaregistrovať sa v Registri zubných lekárov, ktorý vedie
Slovenská komora zubných lekárov .
Zápis do registra je jednou z podmienok pre vydanie licencie.

Členstvo v komore
Členstvo v SKZL vzniká zápisom do zoznamu členov alebo udelením čestného členstva a je dobrovoľné.
Ďalšie informácie k členstvu tu
tlačivá :Žiadost o členstvo + súhlas dotknutej osoby /2018
                Súhlas členov – spracúvanie osobných údajov / 2018
Predpisy SKZL
Úplné znenie Štatútu/2013
úplné znenie hospodrskeho poriadku /20.4.2013
uplné zneneie discipl. / 20.4.2013
Smernica o vzdelávaní
Rokovací poriadok
Vydávanie licencií
Smernica na vydávanie licencií
tlačivo Žiadosť o licenciu fyz.osoba
tlačivo Žiadosť o licenciu odb. garant
tlačivo Žiadosť obidve licencie
tlačivo Žiadosť o lic. na výkon samostatnej praxe
tlačivo
Žiadost o dočasné pozastavenie licencie na sam.prax
tlačivo Žiadosť o zrušenie licencie na sam.prax
tlačivo Lekársky posudok


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/qz005500/x-web/RKZLBA/NEW/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 399