Všetko o našej RK

Posledná modifikácia : 23. októbra 2019

Štruktúra a orgány našej Regionálnej komory

Orgány RK Bratislava

PREZIDENT RK
(zároveň je členom Prezídia a Rady)

VICEPREZIDENT RK
(jeden, zároveň je členom Prezídia a Rady)

PREZÍDIUM RK
6 členov    (vrátane prezidenta a viceprezidenta)

RADA RK
14 členov (vrátane prezidenta a viceprezidenta)

KV  RK
5 členov, vrátane predsedu a podpredsedu

ZHROMAŽDENIE  RK
tvoria ho delegáti (podľa kľúča 1 delegát na 10 členov RK)

SNEM SKZL
tvoria ho delegáti Snemu podľa kľúča 1 delegát RK na 40 členov RK

 

Rada Regionálnej komory
Kontrolný výbor Regionálnej komory
Delegáti zhromaždenia  Regionálnej komory
a Snemu SKZL
 Sekretariát RK Bratislava