Kontrolný výbor RK

Posledná modifikácia : 23. októbra 2019

Po voľbách 2019

Predseda Kontrolného výboru

MUDr. Peter Duránik

Podpredseda Kontrolného výboru

MUDr. Peter  Filo

Členovia Kontrolného výboru

MUDr. Roman Blahuta

MUDr. Petra Pešková

MUDr. Eva Štrasserová