Sekretariát RK Bratislava

Posledná modifikácia : 1. októbra 2021

Sekretariát RKZL Bratislava sídli v budove na Pažítkovej ulici č. 5, 1.poschodie

S referentkou sekretariátu pani Gabrielou Červenkovou
sa môžete skontaktovať
na našom tel. čísle 02 4341 3307 alebo e-mailom.

Žiadame Vás, aby ste si návštevu dohodli vopred telefonicky

na č.  02 43413307

pondelok          –
utorok 7,30 – 16.30
streda          –
štvrtok 7,30–  14.30
piatok 7,30 – 10.00

                       v čase cca 12.00 – 12.30 prestávka

Úradné hodiny prezidenta RKZL Bratislava

utorok

14,00 – 18,00

Adresa pre korešpondenciu :
Slovenská komora zubných lekárov
Regionálna komora Bratislava
Pažítková 5
821 01 Bratislava