Oznamy Katedry ČO

Posledná modifikácia : 24. marca 2016

Od 6. decembra 2010 je v prevádzke pracovisko na Katedre čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity.

Katedra čeľustnej ortopédie LF SZU
Limbová 14, 5. poschodie, blok A, 833 03 Bratislava
Tel.:+421 2 59370 887

Ordinačné hodiny:  Po-Štv  8:00 – 15:00
Pia  8:00 – 12:00
Objednávanie pacientov denne telefonicky v čase od 8:00 – 12:00


Vážené kolegyne, kolegovia,

v decembri 2010 bolo dokončené nové pracovisko na Katedre čeľustnej ortopédie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity. Pracovisko sa nachádza na 5. poschodí budovy Limbová 14, v bloku A. Ambulantné je zamerané na postgraduálnu výuku zubných lekárov a stomatológov v špecializačnom odbore čeľustná ortopédia a tiež na pregraduálnu výuku čeľustnej ortopédie pre študentov všeobecného lekárstva LF SZU. Moderne vybavené ambulancie dopĺňa seminárna miestnosť pre asistentov a študentov, digitálne röntgenové pracovisko a priestory na sterilizáciu. Študentom je ďalej k dispozícii viacero prednáškových a kurzových miestností určených na teoretickú výuku, ako aj univerzitná knižnica, ktorá sa postupne vybavuje aktuálnou svetovou odbornou literatúrou.

Poskytujeme služby čeľustnoortopedickej ambulancie, kde pod vedením interných a externých lektorov prebieha externá výuka našich postgraduálnych študentov. Celé štúdium je pod záštitou programového riaditeľa prof. Corrada Paganelliho z Univerzity v Brescii, Taliansko.

Na internetovej stránke Katedry čeľustnej ortopédie (http://www.szu.sk/index.php?id=100&menu=56&kgid=32&idpart=4&iddp=2) nájdete potrebné informácie o špecializačnom odbore čeľustná ortopédia pre postgraduálnych študentov aj učiteľov – odborných garantov vzdelávania. Dočítate sa tu o podmienkach zaradenia do odboru, náplň študijného programu, nevyhnutných predpokladoch pripustenia ku špecializačnej skúške a iné.

MUDr. Simona Dianišková, PhD., MPH
vedúca Katedry čeľustnej ortopédie SZU

 

Lektori vyučujúci na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU:
MUDr. Simona Dianišková, PhD.,MPH
MUDr. Gabriela Alexandrová
Dr.Med.Dent. Marián Sabo
MDDr. Jozef Bobák

 

  interní študenti v postgraduálnom odbore čelustná ortopédia

Lekári, ktorí majú záujem o štúdium v odbore čeľustná ortopédia, môžu toto štúdium absolvovať už len na univerzitnom pracovisku lekárskej fakulty.

Podmienky pre prijatie na miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU v Bratislave sú nasledovné:
-absolvovanie LF odbor stomatológia alebo zubné lekárstvo
-min.1 rok  prax v zubnom lekárstve po ukončení pregraduálneho štúdia
– aktívne ovládanie anglického jazyka
-záujem o publikačnú  a vedecko-výskumnú činnosť

Štúdium je denné, trvá 3 roky, tzn. 36 mesiacov v plnom pracovnom úväzku, končí sa záverečnou špecializačnou skúškou a absolvent obdrží špecializačný diplom,
ktorý ho oprávňuje používať označenie „čeľustný ortopéd“.

Výber postgraduálnych študentov sa uskutočňuje konkurzom – výberovým konaním.
Na web stránke našej katedry bude vyhlásené najbližšie výberové konanie.
Pred výberovým konaním je potrebné poslať:
– žiadosť o miesto postgraduálneho študenta na Katedre čeľustnej ortopédie LF SZU,  na základe ktorej Vás pozveme na výberové konanie,
–  životopis (CV),
– motivačný list,
– diplom o ukončení štúdia v odbore stomatológia, resp. zubné lekárstvo.

Katedra čeľustnej ortopédie
MUDr.Simona Dianišková, PhD,MPH
Limbová 14
833 03 Bratislava