Vitajte na našej stránke

Posledná modifikácia : 20. februára 2020

informácie k našej internetovej stránke

http://www.rkzlba.sk/wp-content/uploads/2015/08/akcia2.gif

                                                                         Neodkladná podpora životných funkcií 
                                                                      Bratislavské dentálne dni : Oklúzia a adhézia

                                                                    

Nová adresa sekretariátu RKZL Bratislava

RKZL Bratislava

Pažítková 5, 821 01 Bratislava

tel. číslo: 0243413307

e-mail: rkzlba@nextra.sk


Z obsahu našej stánky dávame do pozornosti

aktualizovali sme

Aktuálne info  14.2.2020
Inzercia 14.2.2020
Pre členov RK  14.2.2020
Vzdelávanie  20.2.2020
Fotogaléria    3.6.2018

Oznamy katedry SZU  9.2.2018
Rôzne zaujímavosti  1.6.2019

.