Kompetencie orgánov štátnej správy pri riešení podnetov

Posledná modifikácia : 20. júna 2014

Kompetencie orgánov štátnej správy pri riešení podnetov od občanov

Mimo iných zákonom stanovených úloh, SKZL  rozhoduje aj o sťažnostiach fyzických alebo právnických osôb, ktoré poukazujú na porušenie povinnosti poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo porušenie povinnosti zdravotníckeho pracovníka. Vzhľadom k tomu, že jednotlivé orgány štátnej správy majú kompetencie rozdelené, uvádzame pre lepšiu orientáciu, kam sa s podnetom obrátiť.

  • Platby za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  :  Príslušný samosprávny kraj (VÚC)
  • Poskytnutá zdravotná starostlivosť :  Úrad pre dohľad nad zdrav. starostlivosťou, Žellova 2, 829 24 ,Bratislava 25.
  • Etika/ správanie sa/ prístup zdravotníckych pracovníkov :  Riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia, alebo príslušná regionálna komora zubných lekárov
  • Organizácia zdravotnej starostlivosti (ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia, zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti) :   Príslušný samosprávny kraj (VÚC)